¿Suomi – España, onko kaikki hyvin?

VEROTUKSESTA

Hyvitysmenetelmä

Joillain valtioilla on Suomen kanssa verosopimus, jossa on sovittu kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta ns. hyvitysmenetelmällä (esim. Pohjoismaat). Hyvitysmenetelmässä Suomi verottaa ulkomaantulon mutta vähentää eli hyvittää ulkomailla maksetun veron Suomen verosta.

Jos olet saanut vuokratuloa tällaisesta valtiosta, Suomen veroviranomainen määrää vuokratulosta 30 %:n veron (yli 30 000 euron pääomatulosta veroprosentti on 34 %) ja vähentää siitä ulkomailla maksetun veron.

Vuokrattuun asuntoosi kohdistuvan lainan korot veroviranomainen vähentää Suomessa pääomatuloista. Ulkomainen kiinteistövero voidaan vähentää tulonhankkimiskuluna kiinteistön vuokratulosta.

Vapautusmenetelmä

Jos vuokrattava asuntosi sijaitsee Espanjassa, Portugalissa, Ranskassa tai Egyptissä, olet oikeutettu verosopimuksen mukaiseen vapautusmenetelmään. Suomi ei verota vuokratuloa, mutta tulo voi vaikuttaa korottavasti muista pääomatuloista maksettavaan veroon. Tästä syystä sinun tulee ilmoittaa myös näistä valtioista saamasi tulot Suomen veroilmoituksella. Vapautusmenetelmän mukaan verotettavasta vuokratulosta ei voi vähentää tulonhankkimiskuluja ja tulonhankkimisvelan korkoa tulon ylittävältä osuudelta

Muista ilmoittaa tulot Suomen veroilmoituksessa

Jos olet saanut vuokratuloa ulkomailta, täytä lomake 7H (osakehuoneistot) tai 7K (kiinteistöt) ja anna se veroilmoituksesi liitteenä. Merkitse rasti kohtaan Huoneisto sijaitsee ulkomailla. Ilmoita ulkomainen vero lomakkeen kohdassa Lisätietoja. Siirrä vuokratulon tai -tappion määrä myös veroilmoituksellesi. Vuokratulot voit ilmoittaa myös Veroilmoitus verkossa -palvelussa.