¿Suomi – España, onko kaikki hyvin?

Yleistä tietoa Espanjan asioista

”Residencia” – oleskelulupa 

Espanjankielen sana ”residencia” tarkoittaa koti- tai asuinpaikkaa. Ulkomaalaisen ”residenciasta” puhuttaessa se merkitsee rekisteröintiä sisäministeriön alaiseen ulkomaalaisrekisteriin ja vakituista asumista maassa. Rekisteröintianomus jätetään asuinkunnan kansallisen poliisin (esp. Policía Nacional) ulkomaalaisosastolle liitteinään todistukset toimeentulosta ja voimassa olevasta sairasvakuutuksesta. EU-kansalaiselle myönnetään jätetyn anomuksen perusteella kortin muotoinen residenciatodistus osoittamaan vakituista asumista Espanjassa.

Oleskelu Espanjassa ilman ”residenciaa”

Maksimissaan kolme kuukautta, jonka jälkeen asumisen jatkuessa on anottava residenciaa ulkomaalaislain mukaisesti (REAL DECRETO 240/2007, de 16 de febrero, Capítulo III, art. 7/1, BOE 51).

”Residencian” anominen 

Anomuksen liitteiksi jätetään todistukset toimeentulosta ja voimassa olevasta espanjalaisesta sairasvakuutuksesta. EU-maan kansalaisten kohdalla kyseessä on muodollinen ilmoitusmenettely.

”Residencian” voimassaolo

Rekisteröinnillä ei ole määräaikaa. Se on voimassa toistaiseksi.

”Residenciasta” luopuminen 

Myös ”residenciasta” luopuminen käy muodollisella ilmoitusmenettelyllä ja sen tekeminen on helppoa.

Ei-residenssi

Henkilö, joka oleskelee Espanjassa vuodesta alle kolme kuukautta tai joka ei ole anonut residenciatodistusta ja yleisesti verovelvollinen muualla kuin Espanjassa.

NIE-tunnus

NIE eli ”Numero de Identidad de Extranjero” on sananmukaisesti ’ulkomaalaisen henkilötunnus’. Kuka tahansa EU-maan kansalainen saa sen helpolla anomismenettelyllä. NIE-tunnuksen anomista suositellaan erityisesti, jos aikoo avata pankkitilin tai hankkia asunnon, auton tai muun kulkuneuvon, jolloin se on välttämätön verojen maksussa. Suosittelemme NIE:n anomista aina, jos oleskelee edes lyhyen aikaa Espanjaan, vaikka näköpiirissä ei oliskaan tarvetta sen käyttöön, koska  sen saaminen ei tuo mukanaan mitään vastuita. Haettaessa residenciaa, saa NIE-numeron automaattisesti sen mukana ilman erillistä NIE-hakemusta.

Ei-residenssin henkilön asunnonomistus Espanjassa 

Minkä tahansa EU-maan kansalainen, joka ei ole yleisesti verovelvollinen maassa voi hankkia asunnon Espanjasta. NIE-numero on välttämätön asuntokauppaan liittyvää varainsiirtoveroa maksettaessa. Koska kyse ei ole hänen vakituisesta asunnostaan vaan ’loma-asunnosta’, kohdistuu tähän asuntoon nk. ei-residentin asuntotulovero. Se on valtiollinen vero, joka maksetaan kerran vuodessa. Tästä verosta tehdään erillinen veroilmoitus ja veronmaksuaikaa on verovuotta seuraava vuosi kokonaisuudessaan.

Suomalaisen ajokortin vaihtaminen espanjalaiseen, miksi ja milloin? 

Suomalaisen ajokortin vaihto espanjalaiseen on tehtävä kahden vuoden kuluessa residencian saamisesta. Sen tekeminen pian Espanjaan muutonjälkeen on suositeltavaa muun muassa siksi, että jos suomalainen kortti katoaa tai on uusittava, on uuden kortin saaminen hankalaa ja aikaa vievää, koska suomalaisesta kortista ei ole merkintää Traficon (Espanjan Trafi) tietokannassa.

Espanjan rekisterissä olevan ajoneuvon omistaminen

Kuka tahansa täysi-ikäinen Espanjassa henkilö, jolla on täällä asunto-osoite.

TĂ„RKEĂ„ ILMOITUS

 

ASESORÍA MOP CONSULTING jatkaa palvelutoimintaa normaalisti julistetusta poikkeustilasta huolimatta. Vaikka jatkammekin työntekoa joudumme rajoittamaan asiakaskäyntejä toimistolla kunnes viranomaiset toisin ilmoittavat. OTAMME VASTAAN TAPAAMISIA 11.05.2020 ALKAEN VAIN ETUKÄTEISVARAUKSESTA.

Yhteydenotot toimistoomme tapaamisajan sopimiseksi voi ottaa sähköisin keinoin soittamalla numeroon +34 952 47 0884  tai sähköpostitse info@mopcosulting.com.

Yhteydenotot puhelimitse ma – pe kello 09:sta kello 14:ään.

Teemme kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta toimintamme jatkuisi normaalisti ja kaikkia varmuustoimenpiteitä noudattaen taataksemme joka hetki asiakkaiden ja työntekijöittemme turvallisuuden.